Regnskab/revision

Revision omfatter planlægning og udførelse af lovpligtig revision evt. kombineret med regnskabsmæssig assistance.

Regnskabsmæssig assistance omfatter opstart af bogholderi, perioderegnskaber, evt. med budgetopfølgning og momsopgørelse, samt kombinerede driftsøkonomiske og skattemæssige årsregnskaber m.v. Vi har en god størrelse og medarbejderstab med lang ancenitet. Vi kan derfor løse alle kundeopgaver i højkvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Vi beskæftiger os med regnskab og revision af:

      • Aktie- og anpartsselskaber
      • Iværksætterselskaber, IVS
      • Enkeltmandsvirksomheder
      • Interessentskaber
      • Partnerselskaber
      • Fonde
      • Likvidationer, akkorder og konkurser
      • Skatteregnskaber
      • Dødsboer
      • Foreninger
      • Selvejende institutioner

Når det kommer til brancher arbejder vi med ledende virksomheder indenfor handel, service, håndværk, industri og produktion, liberale erhverv, vand- og varmeforsyninger, ejendomsselskaber, transport samt pelsdyravl m.fl.