Rådgivning

Vores kunder arbejder i et samfund i konstant bevægelse. Der indgås aftaler, opereres på nye markeder, udvikles nye produkter og handles virksomheder i et omfang, der vidner om et godt og fremtidsorienteret erhvervsliv. Her kan HS Revision & Rådgivning tilbyde viden på en lang række forretningsområder for både mindre og større virksomheder.

Vi er vores kunders sparringspartner i forhandlinger med pengeinstitutter, andre långivere og i en lang række øvrige forhandlingssituationer.

Vi er en servicevirksomhed, som indenfor vores fagområder tilbyder alle de ydelser, som efterspørges af personligt erhvervsdrivende, selskaber og privatpersoner.

Vi rådgiver om mange andre forhold – eksempelvis

  • Iværksættere
  • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform
  • Budgetter
  • Økonomistyring og -opfølgning
  • Virksomhedskøb og -salg
  • Investeringer og finansiering
  • Selskabsomdannelse og konvertering
  • Generationsskifte
  • Skatteplanlægning
  • Bo- og gaveafgiftsforhold