Rådgivning

Vores kunder arbejder i et samfund i konstant bevægelse. Der indgås aftaler, opereres på nye markeder, udvikles nye produkter og handles virksomheder i et omfang, der vidner om et godt og fremtidsorienteret erhvervsliv. Her kan HS Revision & Rådgivning tilbyde viden på en lang række forretningsområder for både mindre og større virksomheder.

Vi er vores kunders sparringspartner i forhandlinger med pengeinstitutter, andre långivere og i en lang række øvrige forhandlingssituationer.

Vi er en servicevirksomhed, som indenfor vores fagområder tilbyder alle de ydelser, som efterspørges af personligt erhvervsdrivende, selskaber og privatpersoner.

Vi rådgiver om mange andre forhold – eksempelvis

     • Iværksættere
     • Virksomhedsetablering, herunder valg af selskabsform
     • Budgetter og likviditetsstyring
     • Økonomistyring og -opfølgning
     • Virksomhedskøb og -salg
     • Investeringer og finansiering
     • Selskabsomdannelse og konvertering
     • Generationsskifte
     • Skatteplanlægning
     • Bo- og gaveafgiftsforhold