Skat, moms og afgifter

Udover assistance med virksomheders skatteopgørelser, selvangivelser og momsopgørelser assisterer vi også mange privatpersoner, som har mere komplekse selvangivelsesforhold.

Her iblandt optimering af den skattemæssige situation og skatteplanlægning både i virksomheders opstart, løbende udvikling i form af omstruktureringer og i forbindelse med generationsskifte.

Under Skat arbejder vi bl.a. med:

         • Selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedsordningen
         • Selvangivelser for personer og selskaber
         • Sambeskatningsforhold
         • Skatteforhold i forbindelse med aktiviteter i udlandet
         • Skattefrie og skattepligtige omstruktureringer (fusioner, spaltninger mv)
         • Valg af virksomhedsform (personlig virksomhed, IVS, ApS, A/S og P/S)

Vi hjælper  privatpersoner med selvangivelsen bl.a omkring:

         • Forældrekøb af lejligheder og udlejningsejendomme
         • Værdipapirer
         • Solceller

Moms og afgifter
Under moms og afgifter rådgiver vi om moms- og afgiftsrefusion, herunder omkring momsforhold i forhold til køb og salg af varer og ydelser i udlandet, herunder EU. Her er lovgivningen kompleks og undergår hurtige ændringer i forbindelse med myndighedernes indførelse af nye afgifter.

Da vi har 3 erfarne statsautoriserede – og registrerede revisorer kan vi løse de fleste opgaver i eget regi. I meget komplekse opgaver, herunder de tungere skatte- og momssager har vi et godt netværk blandt landets bedste skatte- og momsspecialister, som vi efter aftale med kunden, inddrager i opgaverne ved behov.

Vi har desuden et godt samarbejde med Skat som vores kunder også nyder godt af.