Heidi er uddannet revisorassistent og har læst HD i regnskab og økonomistyring.

Arbejdsopgaverne omfatter regnskabsudarbejdelse og selvangivelser for selskaber og private. Herudover arbejder Heidi med bogføringsopgaver, momsindberetning mv.

Heidi bor i Pandrup og er gift med Lars og sammen har de Lærke.