Bogholderi og løn

I HS Revision & Rådgivning udfører vi bogholderiopgaver og lønadministration for en lang række virksomheder. Vi har dedikerede og strukturerede medarbejdere som udfører disse opgaver hver dag.

Som revisionsfirma er vi underlagt en række strenge lovkrav på revisionsområdet, og er gennem den offentlige godkendelsesordning underlagt reglerne om etik, uafhængighed og tavshedspligt, ligesom vi naturligvis har tegnet de krævede forsikringer. Dette sikrer dig en beskyttelse og tryghed, som ikke er en selvfølge fra branchens øvrige leverandører af bogholderi og lønadministration.

Vores hovedopgaver indenfor bogholderi og løn:

1. Finans og økonomistyring
Løbende bogføring af bilag og administration. Herunder kan vi også opstille kortfattede budgetopfølgninger, som giver godt overblik over virksomhedens udvikling. Både nu og her, over en længere periode samt sidestillet med tilsvarende perioder i øvrige regnskabsår.

2. Salg/debitorer
Fakturering og debitorstyring m.v.

3. Køb/kreditorer
Kreditorstyring; herunder udarbejdelse af betalingsplaner.

4. Lønadministration
Indberetning af løn og personaleadministration i øvrigt

5. Likviditet/betalingsformidling
Assistance med likviditetsstyring og udarbejdelse af budget

6. Kontakt til myndigheder
Indberetning af skat og moms, statistik mv.

Ydelserne tilpasses altid den konkrete kundes ønsker og behov, ligesom vi kan udføre opgaverne hos kunden eller på vores eget kontor.